DANH SÁCH GÓI CƯỚC CỦA HOLASHIP

Giao nội thành > Nội thành 6H 2h, 40km, 6 điểm giao
Bảng giá
  • Bảng giá:Thời gian: tối đa 1 giờ (áp dụng với đơn hàng dưới 6 km)
  • Số điểm giao hàng tối đa: 5
  • Phí mỗi điểm giao thêm: 5,000đ
Quãng đường
  • 4 km đầu : 23.000đ
  • Trên 4 km : 5,0000đ/km
Mức COD tối đa
  • Mức COD tối đa : 10,000,000đ
Phí COD
  • COD < 2,000,000đ: miễn phí
  • COD >= 2,000,000đ: 0.8% x Giá trị COD